RSS

Tag Archives: clear os

Cài đặt ClearOS 5.2


ClearOS-logo

I – Giới thiệu:

ClearOS (còn có một cái tên khác là ClarkConnect) là một Linux Distribution dựa trên CentOS và Red Hat Enterprise Linux, được thiết kế sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như là một Network Gateway, Network Server với giao diện quản lý hoàn toàn trên nền Web. ClearOS hoàn toàn miễn phí, là một giải pháp tốt để thay thế cho Windows Small Business Server của Microsoft.

Các điểm nổi trội trên ClearOS:

 • Stateful firewall (iptables)
 • Intrusion Detection and prevention System (SNORT)
 • Virtual private networking (PPTP, IPSec, OpenVPN)
 • Web proxy, content filtering và antivirus (Squid, DansGuardian)
 • E-mail services (Webmail, Postfix, SMTP, POP3/s, IMAP/s)
 • Groupware (Kolab)
 • Database và web server (LAMP)
 • File và print services (Samba, CUPS)
 • Flexshares (CIFS, HTTP/S, FTP/S, and SMTP)
 • MultiWAN
 • Reports, statistics (MRTG,…).

II – Chuẩn bị:

 • Download bản cài đặt của ClearOS tại đây.
 • Hệ thống có ít nhất 512 MB Ram và 2GB ổ cứng.
 • Ít nhất 1 card mạng khi cài đặt ở Standalone và 2 card mạng khi cài ở Gateway.

III – Cài đặt ClearOS:

Tại màn hình boot cài đặt của ClearOS ta nhấn Enter.

install_clearos_01

Chọn ngôn ngữ tiếng Anh và nhấn OK

install_clearos_02

Chọn kiểu bàn phím là Us và nhấn OK

install_clearos_03

Chọn nơi cài đặt là Local CDROM và nhấn OK

install_clearos_04

Chọn Install nếu cài đặt mới và Upgrade nếu nâng cấp lên phiên bản mới hơn của ClearOS. Ở đây ta cài mới, chọn Install và nhấn OK

install_clearos_05

Trong Delete & Install ta nhập vào là ClearOS và nhấn OK

install_clearos_06

Ở System Mode ta chọn Gateway mode và nhấn OK

 • Gateway mode: Server cài ClearOS sẽ đóng vai tròn như là một Firewall và Network Server. Yêu cầu cần có tối thiểu 2 card mạng nếu cài đặt ở chế độ này.
 • Standalone mode: Server cài đặt ClearOS sẽ đóng vai tròn nhưu là một Network Server. Yêu cầu cần có tối thiểu 1 card mạng nếu cài đặt ở chế độ này.

install_clearos_07

Trong Connection Type chọn Ethernet và nhấn OK

install_clearos_08

Thiết lập IP cho ClearOS. Ở đây mình sẽ chọn chế độ Manual Cofiguration.

install_clearos_09

Nhập vào địa chỉ IP của card mạng hướng ra ngoài Internet, tức là card các mạng bên ngoài ( Public Network).

install_clearos_10

Nhập vào địa chỉ IP của card mạng hướng vào mạng nội bộ (Private Network).

install_clearos_11

Thiết lập password cho tài khoản root sau đó nhấn OK

install_clearos_12

Trong Partitioning chọn Use default và nhấn OK

install_clearos_13

Chọn các module cần cài đặt và quản lý trong ClearOS

install_clearos_14

install_clearos_15

Sau đó nhấn Done để quá trình cài đặt bắt đầu.

install_clearos_16

Quá trình cài đặt diễn ra…

install_clearos_17

Màn hình Complete xuất hiện, nhấn Reboot để khởi động lại máy.

install_clearos_18

Sau khi hệ thống khởi động, tại màn hình Login ta đăng nhập bằng password đã thiết đặt trong quá trình cài đặt.

install_clearos_19

Đăng nhập thành công, tại đây chúng ta có thể cấu hình các thông số về Network cho ClearOS.

install_clearos_20

Để truy cập vào trang quản trị và cấu hình chính của ClearOS trên nền Web, chúng ta sử dụng trình duyệt và truy cập vào hệ thống.

Ví dụ ở đây mình truy cập vào ClearOS từ client ở máy nội bộ, truy cập vào địa chỉ http://172.16.1.1:81. Một lỗi xuất hiện, yêu cầu chúng ta truy cập vào bằng tên miền đầy đủ của ClearOS. Click vào Link ở phần Hint để truy cập vào trang quản lý của ClearOS.

install_clearos_21

Chọn Processed anyway để bỏ qua lỗi chứng thực.

install_clearos_22

Đăng nhập vào trang quản lý bằng user root và password đã thiết lập trong quá trình cài đặt.

install_clearos_23

Ở lần đầu tiên đăng nhập, ta sẽ được yêu cầu thiết lập các cấu hình ban đầu.

Chọn ngôn ngữ là English (US) và nhấn Next.

install_clearos_24

Cấu hình địa chỉ IP của các Card mạng. Ở đây mình có hai Card: card eth0 là card External tức là card hướng ra các mạng ngoài, card eth1 là card Internal hướng vào mạng nội bộ.

install_clearos_25

Chọn múi giờ.

install_clearos_26

Thiết lập domain của hệ thống. Ví dụ nhập khanh.com.vn sau đó nhấn Next.

install_clearos_27

Cung cấp các thông tin về tổ chức, đơn vị sử dụng ClearOS.

install_clearos_28

Chọn Continue configuring system…để bỏ qua cảnh báo

install_clearos_29

Giao diện cấu hình chính của ClearOS xuất hiện. Tại đây chúng ta có thể cấu hình các Module đã được chọn lúc cài đặt ClearOS.

install_clearos_30

Cài đặt và cấu hình ClearOS bước đầu thành công.

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên 10/12/2011 in Linux

 

Nhãn: