RSS

Tag Archives: vi

VI trình soạn thảo văn bản trong linux


Bạn nào muốn giỏi vi thì nhìn sơ đồ này nhé! (st)

 

 

 
2 phản hồi

Posted by trên 05/12/2011 in Linux

 

Nhãn: