RSS

Tag Archives: libre office

Thay đổi OpenOffice bằng LibreOffice trong Ubuntu


Sau một thời gian thử nghiệm, phiên bản chính thức của phần mềm văn phòng LibreOffice dành cho Linux đã chính thức xuất hiện. Nếu bạn muốn sử dụng để thay thế OpenOffice vốn cũ kỹ thì TnLUG sẽ mách bạn cách sau đây :

Alibreoffice-main

1. Gỡ bỏ Open Office
Mở Terminal và gõ :

sudo apt-get autoremove openoffice.org-*

2. Cài đặt LibreOffice thông qua PPA

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install libreoffice

3. Nếu bạn đang sử dụng Gnome thì cài thêm gói sau :

sudo apt-get install libreoffice-gnome

4. Để mở chức năng biên tập file PDF

sudo apt-get install libreoffice-pdfimport

5. Bật tính năng kiểm tra lỗi ngữ pháp

sudo apt-get install language-support-vi

 

Nhãn: